21

август

2019

Отговор от МЗХГ на подаден сигнал за нередности

Седмица след като сигнализирахме МЗХГ за проблеми при работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, получихме отговора на отговорния ръководител. Надяваме се на все по-малко поводи за подобни сигнали в бъдеще, а когато все пак ги има, реакцията на отговорните да е все така навременна и адекватна.

Като данъкоплатци, които допринасят за финансирането на държавната и местна администрация, ще продължим да изискваме тя да върши работата, заради която съществува, а именно – да е в помощ на обществото и бизнеса, по най-добрия възможен начин.