Открива се програмата за трансгранично сътрудничество с Македония

Програмата за трансгранично сътрудничество Република България и Република Македония за периода 2007 – 2013 година ще се открие на 13.03.2008 г. в Кюстендил.

Новата програма ще осигури възможности за укрепване и развитие на вече установените партньорства, създаване на нови такива и насърчаване на съвместни инициативи и практики.

Бюджетът на програмата до 2009 г. е 7 756 038 евро, от които 6 592 632 евро са от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ, а 1 163 406 евро е националното съфинансиране от двете страни.

Приоритетните оси на програмата са икономическо развитие и социално сближаване, подобряване качеството на живот, техническа помощ.

По програмата за трансгранично сътрудничество избираеми са областите Кюстендил и Благоевград от България, а от Македония – Североизточен район, Източен район и Югоизточен район.

Допустими кандидати за участие в проектите са: общини, неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, камари и други от граничните райони.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни