Отново ден на отворените врати в МЗХ

Вицепремиерът по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов и заместник-министър инж. Димитър Пейчев ще открият Ден на отворените врати, посветен на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 на 6 април 2009 г. в МЗХ от 10.00 часа.
 

Ден на отворените врати по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. се провежда за втори път в Министерството на земеделието и храните. Експерти от Управляващия орган на Програмата и Разплащателна агенция ще отговарят на въпроси, свързани с практическото приложение на програмата.

Всички земеделски производители, представители на общини, бизнес организации и граждани, които проявяват интерес към Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.,  ще могат да получат компетентни експертни съвети относно условията и правилата за кандидатстване по отделните мерки на програмата, както и по детайлите и конкретни казуси, свързани с възникнали проблеми при изготвянето на документацията и в процеса на кандидатстване.

Заинтересованите граждани и организации могат предварително да зададат своите въпроси и се регистрират за участие в Деня на отворени врати на телефон 985-11-594.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни