Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”

От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на схемата е в размер на 50 000 000 лв. и ще се финансират следните дейности за предоставяне на:

– общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
– обучение за придобиване на ключови компетенции – обучения за изграждане на умения като комуникативност, адаптивност, умение за работа в екип, възможност за работа под стрес, мотивираност, умение за планиране, подкрепа в изграждането на лидерски качества, компютърна грамотност, чуждоезиково обучение и др..
Целта на програмата е предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия. Това ще доведе до повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Ще подобри адаптивността на заетите лица в приоритетните области на различните отрасли. Основното е увеличаване на пригодността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и приспособяването им към икономиката на знанието.
 
В програмата могат да кандидатстват образователни институции, обучаващи институции/организации, работодатели, социално-икономически партньори.
През първата фаза на схемата «Квалификационни услуги и обучение на заети лица», Агенцията по заетостта одобри за финансиране 194 проекта на обща стойност над 19 млн. и 300 хил. лв.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни