Отново се приемат проекти на общини по ПРСР

От 20 септември до 22 октомври общините отново могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г..
 

Документи се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и по двете публични мерки на програмата – 321 „Основни услуги за населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Общините могат да кандидатстват с проекти за изграждане на селски пътища, канализация, водоснабдяване и друга междуселищна инфраструктура. Ще се приемат проекти също и за създаване или модернизиране на съществуващи центрове за социални, културни, спортни и друг тип дейности, както и за реконструкция на църкви – от местните подразделения на вероизповеданията. Общият размер на инвестициите по всички проекти, с които една община има право да кандидатства не може да надхвърля 10 000 000 евро за целия период на действие на ПРСР – до 2013 г.
 
Новият прием на проекти по ПРСР за общините се отваря само за месец с бюджет за около 100 млн. евро.
 
В рамките на новия прием общините могат да се възползват от по- облекчени условия при кандидатстването си по ПРСР, след като бяха направени промени в нормативната уредба. Най-важното облекчение е свързано с увеличения размер на авансовите плащания. Освен на авансово плащане от 50%, общините имат право и на 20% междинни плащания. Отделно, по предложение на Държавен фонд “Земеделие” в момента съвместно с Министерство на финансите се подготвя проект на Постановление за отпускане на безлихвени заеми в рамките на оставащите 30% от одобрената субсидия, чрез които да се обезпечи финансирането на крайния етап на общинските проекти.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни