Отново ще бъдат оценявани всички проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров прекрати със заповед работата на назначената Оценителна комисия по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Причините са – забавяне на процеса по оценка на получените проектни предложения и необосновано отхвърляне от страна на Оценителната комисия на около 40% от проектните предложения още на етап оценка на административното съответствие, при който се извършва проверка на формалното съответствие на проектното предложение. В рамките на няколко дни ще бъде назначена нова Оценителна комисия, която да преразгледа всички получени до момента проектни предложения и да активизира работата по оценката на проектите.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни