Отново ще може да се кандидатства по схема „Аз мога повече“

Поради изключително високия интерес на заетите лица към възможностите за придобиване на ключови компетенции, предоставяни по схема „Аз мога повече“, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР реши за втори път да увеличи бюджета по схемата на 100 млн. лв. Така ще се даде възможност допълнително на 22 000 заети лица да се включат в обучение по нея.

Всички, които проявяват интерес към схемата могат да следят кога отново ще бъде отворен приемът на заявлнеия по нея от сайта на Агенцията по заетостта оттук: http://www.az.government.bg/OPHR/

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни