Отпаднали проекти на етап административно съответствие по схемата за международни стандарти

Публикуван е Списък на проектните предложения, които не са били одобрени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти".

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни