Оценката на проектите по ДБУТ се удължава до края на годината

Резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ ще излязат най-рано в края на годината. Това става ясно от публикувано съобщение на сайта на ОП РЧР.

Като причина за забавянето се изтъква големият брой проектни предложения. От Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информират, че в момента се извършва оценка на техническото и финансово качество на всички подадени в срок проектни предложения, които не са отхвърлени на етап Административно съответствие и допустимост.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни