07

ноември

2016

Оценката на проектите по ДБУТ се удължава до края на годината

Резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ ще излязат най-рано в края на годината. Това става ясно от публикувано съобщение на сайта на ОП РЧР.

Като причина за забавянето се изтъква големият брой проектни предложения. От Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информират, че в момента се извършва оценка на техническото и финансово качество на всички подадени в срок проектни предложения, които не са отхвърлени на етап Административно съответствие и допустимост.

 

Етикети