Отворена за кандидатстване е мярка 6.4 по ПРСР

В срок до 7 декември тази година се подават проекти по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г..

В този прием НЯМА да се разглеждат проекти за селски туризъм. За подобни предложения ще бъде организиран отделен прием, за който все още не е определена дата.

Повече информация за мярка 6.4. може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни