Отворена за кандидатстване е първата схема по ОП Иновации и конкурентоспособност

Министерството на икономиката обяви старта на приема на документи по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Схемата финансира проекти  за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи от фирми, чийто предмет на дейност съвпада с подпомагания по програмата.

Повече подробности относно условията за кандидатстване може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни