Отворена за кандидатстване е процедура „Адаптирана работна среда“

Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат за цел да подкрепят предприятията в техния преход към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, както и за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Финансирането ще покрие на 100% разходите по проекти на микро, малките и средните предприятия и 80% разходите по проекти за големите предприятия. Минималната сума на безвъзмездната помощ е 50 000 лева, докато максималната сума достига до 391 166 лева.

Процедурата финансира разходи за:
– Покупка на лични предпазни средства и специално работно облекло
– Инвестиции в колективни предпазни средства
– Оборудване и ремонт на места за отдих, рехабилитация, спорт, места за хранене в предприятието
– Прилагане на „зелени“ модели на работа и организация на труда
– Психологическа подкрепа за „прегряване“ (burnout) или ефектите от Ковид 19 върху менталното здраве.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите в секцията в ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни