Отворена за кандидатстване е процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.01.2024 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 293 370 000 лева.

Ще се финансират проекти насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027.

В зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта, безвъзмездната помощ ще покрие до 50% разходите по проектите на кандидатите.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите в секцията в ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни