Отворена за кандидатстване е схема BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в МСП

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Основна цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Безвъзмездното финансиране за проекти на микро и малки предприятия е 70%, а за проекти на средни предприятия – 60%.

Повече информация за условията за кандидатстване по схемата може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни