Отворена за кандидатстване е схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

На 28.06.2012 г. МИЕТ обяви старта на приема по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 293 374 500 лева.

Проектните предложения се подават в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИЕТ (Договарящ орган по настоящата процедура), на адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.10.2013 г.

Подробна информация относно изискванията по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ в нашия сайт.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни