Отворена за кандидатстване е схема „Насърчаване на предприемачеството“

На 20 юни стартира приемът на проекти по схема „Насърчаване на предприемачеството“.

Схемата ще финансира дейността на нови фирми (регистрирани след 31.12.2016), в които мажоритарен собственик е лице, което няма дялове и не участва в управлението на други юридически лица или еднолични търговци. Препоръчително е това да е лице с опит и квалификация в областта, в която ще се реализира проектът. Допълнително точки ще получат фирми, в които мажоритарните собственици са жени, хора до 29 г. вкл. или между 50 и 64 години. Ще се оценява и опитът на екипа на фирмата в областта, в която се реализира проектът, като хората могат да бъдат назначени и след одобрението на проекта.

Схемата ще финансира проекти, реализиращи се в производствения сектор на икономиката, информационните и комуникационни технологии. Архитекти, дизайнери и фотографи също могат да подават проекти. За пръв път финансиране ще има и за кандидати, предоставящи здравни услуги – в това число лекари и зъболекари, както и за фирми, предоставящи социални услуги.

Схемата ще финансира на 80% извършените по проекта разходи за работни заплати, закупуване на машини и оборудване, покупка и разработка на софтуерни продукти, материали и консумативи, наеми, консултантски услуги, разходи за участия в семинари, конференции и изложения. Максималното безвъзмездно финансиране за един проект е 200 хил. лева.

Отпада изискването, кандидатът да има записан капитал в размер на 20% от сумата на безвъзмездната помощ.

Подробна информация за условията за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни