Отворена за кандидатстване е схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими за финансиране са средни предприятия с оборот за 2019 година поне 1 млн. лева.

Безвъзмездната помощ е в размер на 5% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 150 хил. лева.

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), нает на трудов договор преди 01.07.2020 г..
За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Периодът, през който разходите трябва да са извършени е след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проекти могат да се подават до 24 август. По-подробна информация за условия за кандидатстване може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни