Отворена за кандидатстване е схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

От 06.01.2011 г. е отворена за кандидатстване схема BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Основната цел на схемата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лева.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по схемата през 2011 г.:
• Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 март 2011 г.
• Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 10 май 2011 г.
• Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 юли 2011 г.
• Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 13 септември 2011 г.
• Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 15 ноември 2011 г.

Повече информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в категорията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни