Отворена за кандидатстване е схемата за клъстери

От 15.02 до 16.04 тази година ще могат да се подават проекти по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Основната цел на схемата е да допринесе за създаването на нови и развитието на съществуващи клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

За разлика от предходния прием, сега отпада изискването създадените и финансирани в рамките на проекта работни места да се запазят в срок от 3 години след неговото приключване. Друга промяна, която ще улесни изпълнението на проектите е, че дейностите, финансирани  по Компонент 2 на схемата, могат да се реализират по време на целия срок на изпълнение на проекта, а не само в първите 4 месеца след старта му.

Повече информация за условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни