Парите за селски райони ще бъдат 675 млн. евро за 2008 г.

Досега годишно по програма САПАРД България e усвоявала най-много от 50 до 70 млн. евро.

Първите мерки, по които разплащателната агенция ще приема проекти са за:
Подпомагане на млади фермери, до 40 години
Създаване на организации на земеделски производители
Разширяване на полупазарни стопанства
Създаване на местни сдружения в 231 общини с население до 30 хил. жители, финансирани по ос ЛИДЕР

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни