Планират се изменения в бюджетите по мерките по ПРСР

Сред най-важните предложения за изменения в земеделската програма са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в секторите овощарство и зеленчукопроизводство, за проекти на млади фермери и полупазарни стопанства, за земеделска техника и други инвестиции. Предвидено е и увеличение на компенсаторните плащания и размера на подпомаганите площи по мерки 211 и 212 за необлагодетелстваните райони и 214 „Агроекологични плащания”. Комбиниране на държавната помощ за сектор животновъдство с кандидатстването по мярка 121 е сред предложенията, както и отпадането на възрастовата граница от 60 години за кандидатите по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. В списъка с промени е стартът на новата мярка 213 „НАТУРА” и други.
 

Измененията по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да бъдат съгласувани с Европейската комисия, където ще бъдат изпратени до края на месеца.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) ще поиска прехвърляне на допълнителни средства към бюджета на общинските мерки, към които има огромен инвестиционен интерес. На предстоящото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, което ще се проведе в началото на декември, ще бъде обсъден Доклада на Междинната оценка. В него са включени още предложения за прехвърляне на средства между мерките.

 
Източник: Project Media
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни