Подават се проекти по схема „Специфични обучения“

До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“.

Допустими кандидати са работодатели, развиващи своята основна или допълнителна дейност в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

С парите по програмата работодателите могат да обучат собствени служители и/или безработни лица.

Средствата се отпускат за провеждане на специфични за предприятията и работните места обучения, както и за специализирани чуждоезикови обучения.

Формите на обучение могат да са дистанционна, смесена и присъствена.

Крайният срок за прием на проекти е 31 октомври.

По-подробна информация за условията за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни