17

април

2011

Подписаха първия договор за скрапиране на риболовен кораб

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписа първия договор за скрапиране на риболовен кораб по Оперативна програма “Рибарство”.  Фирма „Атлантик” АД от Бургас ще получи премия в размер на 746 391 лв. за проект по сектор 1 „Нарязване на риболовния кораб на скрап”, мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовните дейности”  по ОП „Рибарство”.

Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Биская” за скрап, собственост на компанията “Атлантик”. Предвид изискванията на законодателството, приложими при изпълнение на мярката, бенефициентът е предоставил предварителен договор за покупко-продажба на кораба „Биская” за скрап, сключен между „Атлантик” АД и лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Корабът е един от най-големите от българския риболовен флот с обща дължина 38.15 м. Възрастта на риболовния съд е 45 г. и е с тонаж 314 БТ.

Към момента, в процес на процедурни проверки са още три подобни проекта.

Етикети