Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението на проекта?

8 ноември 2017

Три до четири месеца е нормативно определеният срок, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.