Мнението на Консултанта

Финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони

Общини и юредически лица с нестопанска цел ще могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на туристическа инфраструктура в селски райони.

Семейните ферми стават пазарни след петгодишно субсидиране

Финансирането се отпуска по Мярка се "Подпомагане на полупазарни стопанства".

Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?

Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира.

Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.

Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история

В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност” с едва 306 подадени проекта.

Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени

Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските райони”.

Новорегистрирани земеделски производители също могат да кандидатстват по мярка 121

Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства”, наричана накратко Мярка 121, финансира закупуването на техника, строеж на сгради, свързани със земеделското производство, покупка на транспортни средства, въвеждане на стандарти и други.

Фирмите, кандидатстващи по „Развитие на селските райони”, трябва да са вписани в търговския регистър

Същото важи и за доставчиците на техника, оборудване или услуги по проектите.

Списък на необлагодетелстваните райони

С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”.

Млади фермери ще взимат европари и за биоземеделие

Службата за съвети в земеделието към агроминистерството ще изработва безплатно през тази и следващата година бизнес проектите за кандидатстване по мярката за подкрепа на млади фермери.

ПОЛЕЗНО

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни