Мнението на Консултанта

Пример за един успешен проект

В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта". По-долу е изложен пример за проект, финансиран по втората фаза на програмата. Материалът е от публикация във вестник "Дневник".

ВЕИ. Производство на енергия от фотоволтаици

Изграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 300 хил. евро.

65% ще бъде гранта по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“

Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на схема "Технологична модернизация в предприятията".

Какви видове туристически обекти могат да бъдат финансирани по мярка 312

Както е известно по мярка 312 по програма "Развитие на селските райони" ще бъдат финансирани проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) като ще бъдат подпомагани инвестиции в обекти с не повече от 20 помещения за настаняване.

Горещо лято за фирмите

Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани по програма ФАР.

Какво е новото по втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”?

Близо 3 месеца след обявения индикативен срок,  втората фаза на схема „Квалификационни услуги, обучение за заети лица”, стартира.

Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.

Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история

В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност” с едва 306 подадени проекта.

Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени

Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските райони”.

Новорегистрирани земеделски производители също могат да кандидатстват по мярка 121

Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства”, наричана накратко Мярка 121, финансира закупуването на техника, строеж на сгради, свързани със земеделското производство, покупка на транспортни средства, въвеждане на стандарти и други.

ПОЛЕЗНО

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни