Бизнес в областта на услугите с пари по мярка 6.4 по ПРСР

Ако планирате да започнете бизнес в областта на услугите или вече развивате такъв, то можете да се възползвате от безвъзмездно европейско финансиране в размер до 200 000 евро, за да стартирате или модернизирате дейността си. Единствено условие е бизнесът да се развива на територията на селска община. Финансирането се отпуска по мярка 6.4. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и покрива част от планираните и реализирани инвестиции по проекта. С такава финансова помощ може да изградите модерен бизнес, който ще Ви гарантира добра възвръщаемост на инвестициите.

Мярка 6.4 има за цел да подпомогне икономиката на селските райони (общини) като съдейства за развитието на местния бизнес в областта на производството, занаятчийството, селския туризъм, услугите. В допълнение към идеите, които Ви дадохме за изграждане, оборудване или модернизиране на кафе-сладкарница, хлебопекарна, автосервиз, автомивка, или старчески дом, ето още няколко примерни дейности, които могат да бъдат финансирани с помощта на мярка 6.4:

1. Изграждане, ремонт и/или обзавеждане на частна детска градина

С парите от програмата можете както да построите нова сграда, така и да ремонтирате вече съществуваща детска градина. Можете да обзаведете спалните, учебните помощения, кунята и помещенията за хранене; да ремонтирате площадките за игри на децата, или да изградите спортни терени или басейн, в който да провеждате първите им уроци по плуване. Можете да закупите транспортни средства, с които да извозвате децата от домовете им и да ги изпращате дотам. Допустимо е с пари по програмата да закупите и специализиран софтуер, чрез който да поддържате систематизирана информацията за заниманията, родителите и платените такси за всяко дете.

2. Изграждане и/или модернизиране на учебни центрове

Можете да построите или обзаведете ново частно училище, или да модернизирате вече съществуващо. Освен за обзавеждане на класните стаи, кабинети и библиотеки, можете да изполвате парите по Мярка 6.4 за закупуване на модерна обучителна техника – прожектори, компютри, таблети, модерен софтуер за виртуално провеждане на уроците и изпитване.

3. Изграждане и/или оборудване на частен медицински център

Медицинската апаратура и техника представляват сериозна инвестиция, за която можете да използвате помощта на европейските финанси. В проекта си може да включите всичко – от изграждането и ремонта на сградата, до обзавеждането и оборудването на кабинетите за прегледи, изследвания и манипулации, болничните стаи. Допустимо е закупуването на медицински софтуер, както и на линейки.

4. Изграждане и/или оборудване на частна дентална клиника

Освен строителство на нова или ремонт на съществуваща сграда, с пари по мярка 6.4 може да закупите зъболекарски столове и цялото друго необходимо обзавеждане и оборудване за кабинети, чакални, офиси, в това число медицински софтуер, диагностично оборудване – например рентгеново оборудване за снимки, както и лечебно оборудване – инструменти, стерилизатори, уреди за лазерна терапия, интраорална камера, дентален микроскоп, електрокоагулатор, избелващ апарат.

5. Оборудване и/или модернизиране на ИТ дейности, уеб услуги

Ако предлагате услуги онлайн или разработвате ИТ продукти, можете да се снабдите с подходящото компютърно оборудване за персонала си, или да закупите специализиран софтуер, който да подхожда на Вашия бизнес. Можете да изградите или ремонтирате офиса на фирмата и да го обзаведете с нови бюра и столове.

6. Изграждане и оборудване на кол център (call center)

Кол центровете са места, в които най-често работят млади хора, голяма част от тях все още студенти, ползващи свободно поне един чужд език. Тогава, каква е тази идея за кол център на село – ще си помисли някой, имайки предвид демографската криза, налегнала малките общини и прииждането на младите хора към големите областни градове. Поради изложените доводи, наистина, подобна инвестиция не може да се реализира във всяка селска община, но е съвсем разумно, такъв проект да се осъществи в селска община, разположена в непосредствена близост до някой от големите областни центрове. Такива са общините Марица и Родопи до Пловдив, община Божурище до София, общините Белослав и Аксаково до Варна.
И за тези проекти може да получите финансиране за изграждане на нова или модернизиране на съществуваща сграда, покупка на оборудване и обзавеждане, специализиран софтуер.

Какви документи се изискват, за да кандидатствам за финансиране по мярка 6.4.?

Прием по мярка 6.4 се очаква през пролетта и/или лятото на 2018 г., но ако в проекта си ще включите разходи за строително-монтажни работи, е нужно предварително да сте подготвили необходимата строителна документация. В зависимост от това какви строителни дейности предвиждате, тази документация се различава:
– Ако проектът Ви предвижда изграждане на нова сграда или основен ремонт на сграда (основен е ремонтът, който включва възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа) –трябва да представите разработена пълна строителна документация, включваща всички части на проекта (Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК, Вертикална планировка, в някои случи Технологичен проект), количествени сметки към всяка част на проекта и издадено разрешение за строеж. Имотът, върху който ще се строи, трябва да е собственост на фирмата-кандидат. Ако фирмата не е собственик на имота, допустим вариант е собствениците на имота да учредят право на строеж на фирмата-кандидат за срок поне 6 години от датата на кандидатстване.
– Ако сте планирали текущ ремонт (т.е. подобряване и поддържане в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата), е необходимо да се представят документи за собственост или договор за наем на имота, архитектурно заснемане с количествени сметки, както и становище от главния архитект, че за посочените строителни дейности не е необходимо да се вади разрешение за строеж.

Другите по-важни документи, които се подготвят и подават при кандидатстване са:
• Бизнес план, който доказва икономическата жиснеспособност на проекта;
• Заявление за кандидатстване, придружено от необходимите декларации;
• Три алтернативни оферти от потенциални доставчици във връзка с планираните доставки на оборудване, машини, транспортни средства и сключен договор с избран доставчик. Една оферта и сключен договор с избрана строителна фирма, в случай, че в проекта са заложени строителни дейности.

Ако решите да кандидатствате по мярка 6.4., ние от „Евро програми” ЕООД, можем да подготвим представените по-горе документите, нужни на етап кандидатстване, а след одобрението на проекта Ви, да съдействаме за неговото изпълнение и коректно отчитане.

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, може да се свържете с нас на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23, или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни