Безвъзмездно финансиране за придобиване на CE маркировка

Схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви и регламенти от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).

CE маркировката представлява знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти предназначени за европейския пазар след 1993 г.. Чрез този знак се декларира, че съответният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност. Европейското законодателство задължава всеки производител (независимо дали е член на ЕС), да поставя такава маркировка и да изпълнява съпътстващите изисквания, върху тези негови стоки които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“.

Хармонизиран европейски стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените изисквания на директивите и регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на Европейския съюз. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите и регламентите. Обяснението за връзката между хармонизирания стандарт и за кои от съществените изисквания на директивите и регламентите се прилага е дадено в приложение Z на всеки стандарт, разработен по мандат.

Информация за реда и условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни