Фирми от търговията или строителството също могат да кандидатстват по ОП “Конкурентоспособност”

Фирми от всякакви браншове могат да кандидатсват с проекти по схема „Технологична модернизация в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност“. Това е възможно, тъй като в Насоките  за кандидатстване по схемата е записано, че допустими за участие са кандидатите, които „развиват основната си дейност и/или

дейността, за чието финансиране кандидатстват, в областта на преработвателната промишленост и/или сектора на услугите в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите Дейности:
• Сектор D  – “Преработвателна промишленост”;
• Сектор K – “Дейности в областта на компютърните технологии” – само по код на икономически дейности 72. Примери:
Ако фирма, с предмет на дейност търговия със захарни изделия, планира да започне  производство на подобни продукти или дори производство в друг бранш, то тя може да кандидатства за финансиране на новата си дейност по схемата за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност”. Същото важи и за строителните компании, които търсят финансиране за започване на собствено производство, както и за всички останали фирми, които планират да започнат производство, в указаните по-нагоре сектори и кодове, макар настоящата им дейност да не е свързана с тях.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни