Изграждане на къща за гости или семеен хотел по мярка 6.4 по ПРСР 2014-2020

Къщите за гости и семейните хотели, разположени в селски райони започват да придобиват все по-голяма популярност, като се превръщат в предпочитано място за отдих и бягство от големия град. Ето защо интересът към изграждането на подобни места за настаняване расте постоянно.

През изминалия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, по мярка 312 и 311 бяха реализирани голям брой проекти за изграждане или реконструкция на къщи за гости, семейни хотели, вили, мотели и къмпинги. През новия програмен период тези проекти ще могат да се реализират по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР.

Мярка 6.4 по ПРСП 2014-2020 ще позволи финансиране на проекти, както за изграждане на нова обекти, така и за обновяването на съществуващи такива. Изискването е те да са с до 20 помещения за настаняване.

Задължително условие е проектът да се реализира на територията на селски район. Няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Бенефициенти по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” могат да са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община. В случай, че кандидатът е регистриран земеделски производител, то задължително неговото стопанство трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над 8 000 евро.

Мярка 6.4 предоставя наистина добри финансови условия за реализирането на проект в сферата на селския туризъм. Безвъзмездната финансова помощ покрива голяма част от общите допустими разходи и е до 200 000 евро. Ще се финансират разходи за строително монтажни работи, обзавеждане и оборудване, изграждане на басейн, озеленяване, направата на интернет сайт, закупуване на колела, АТВ-та и други подобни. Финансират се също разходи за проектиране и консултантски услуги за разработка на бизнес план и управление на проекта.

Прием по мярка 6.4. ще има в периода април-юни 2018 година, но потенциалните кандидати е необходимо да започнат да подготвят проектите си поне половин година по-рано предвид времето, което е необходимо за работата на проектантите по разработка на строителната документация, съгласуването ѝ с местните ВиК и ЕЛ дружества и с общината.

От линковете по долу може да видите:

Списък на селските общини

Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм

Как се изчислява стандартният производствен обем (СПО) на земеделското стопанство

За провеждане на подробна консултация и подготовка на проект по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни