Какви видове туристически обекти могат да бъдат финансирани по мярка 312

Както е известно по мярка 312 по програма „Развитие на селските райони“ ще бъдат финансирани проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) като ще бъдат подпомагани инвестиции в обекти с не повече от 20 помещения за настаняване.

По-долу може да се запознаете с видовете туристически обекти според наредбата за категоризацията на туристически обекти към Закона за туризма.

1. Хотел – общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с минимум 15 стаи за подслон, в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
2. Мотел – вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен извън населено място до активен транспортен възел или автомагистрала. Мотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
3. Вилно селище – самостоятелна териториално обособена група от нискоетажни масивни вили с комплексна многофункционално изградена инженерна и туристическа инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 вили и има поне едно заведение за хранене и развлечения.
4. Пансион (хостел) – място за настаняване, обзаведено с най-необходимите мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване.
5. Семеен хотел – сграда с подходящо архитектурно оформление с капацитет от 10 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва хотелиерска дейност. За обекти, изградени преди 1 юни 2003 г., се допуска капацитет от минимум 5 стаи. Организацията на работата е предимно на семеен принцип.
Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и развлечения.
6. Самостоятелни стаи – до 5 стаи – самостоятелни или в апартаменти, в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка.
7. Вила – самостоятелно място за настаняване, масивна сграда с ниска етажност, притежаваща минимум: преддверие, хол, две спални, кухненски бокс, трапезария, санитарен възел, тераса и паркинг. Гараж се изисква само за категория „пет звезди“.
8. Къща – сграда с ниска етажност, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обслужването се извършва от домакините на къщата.
9. Бунгало – място за настаняване, изградено от строителни конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс.
10. Къмпинг – охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга могат да се разполагат бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) място за настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел), други места за настаняване, хранене и търговия.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни