Какво да очакваме от новата схема за стартиращи иновативни предприятия

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” отново е отворена за кандидатстване.

Опитът от първия прием на документи показа, че интересът към нея не е никак малък и преди тя изнендаващо да бъде затворена, бяха подадени 113 проекта. От тях финансиране получиха 30 проекта, като общата сума на безвъзмездната помощ възлиза на 9055485.89 лв.  Прави впечатление, че са финансирани основно по-големи проекти. Потвърждение за това е и фактът, че при максимално допустима безвъзмездна помощ от 391166 лв. за проект, са раздадени средно по 301849.53 лв.

Бюджетът по отново отворената схема е приблизително три пъти по-висок от предходния – 27219586.11 лв. При средно финансиране за проект от 301849.53 лв., това прави 90 нови финансирани проекта.

Проектните предложения се разглеждат по реда на постъпването им, съответно одобрените проекти получават финансиране по реда на постъпването си, до изчерпването на предвидените средства. Ето защо е важно тези, които ще кандидатстват, да го направят възможно по-скоро.

Повече за реда и условията за кандидатстване по стартиралата схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни