Мярка 6.4. по ПРСР – една отлична възможност за финансиране на предприятия от производствения сектор на икономиката

Опитът ни показва, че макар, в представянето на мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” да е посочено, че тя финансира проекти, свързани с производствена дейност, на практика, много малък брой представители на този сектор, обръщат внимание на тази възможност. А тя си заслужава. По-надолу са изложени аргументите за това:

– обхватът на производствените дейностите, които се финансират по мярка 6.4. е много голям. Пълен списък може да намерите ТУК;

– мярка 6.4. финансира както закупуването на производствени машини и оборудване, така и строителни дейности за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи производствени сгради. В допълнение – сред допустимите за финансиране разходи са тези за закупуване на специализирани транспортни средства; разработка и внедряване на специализиран софтуер; внедряване и сертифициране на международни стандарти; разходи за проектиране; консултантски разходи;

– безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 покрива на 50% общата сума на инвестициите по проекта;

– няма процентно ограничение относно вида на заявените за финансиране разходи. Ако сте фирма, чиято дейност е обезпечена откъм машини и оборудване, но до момента ползвате помещение под наем, то 100% от средствата по мярка 6.4. могат да бъдат изхарчени за изграждане на собствена сграда. В случай, че планирате да разширите и/или модернизирате производството си и за целта са ви нужни нови машини, то целият бюджет може да бъде насочен към финансиране на тази инвестиция;

– по мярка 6.4. могат да кандидатстват както действащи производствени предприятия, които желаят да модернизират и разширят дейността си, така и организации, които до момента развиват дейност в друг сектор на икономиката. Така например, съществуваща фирма с основен предмет на дейност търговия на едро/дребно, веднъж разработила пазара на определени изделия, с помощта на мярка 6.4., може да осъществи плановете си да започне тяхното производство. Не на последно място допустими кандидати по мярка 6.4. са и новосъздадени фирми;

– производственият сектор е сред приоритетните по мярка 6.4.. Кандидатите, реализиращи проекти в него, ще бъдат бонифицирани при оценката, което ще гарантира одобрението и финансирането на проекта им.

И ако текстът дотук е предизвикал интереса Ви, то нека да представим и основните изисквания, които програмата поставя пред канидидатите:

– допустими кандидати по мярка 6.4. са „микро” предприятия. Как се определя вида на предприятието и дали вашето попада в това определение, вижте ТУК;

– проектът трябва да се изпълнява на територията на селска община. Пълен списък на селските общини (селските райони) може да намерите ТУК.

Прием на проекти по мярка 6.4., съгласно актуализирания график на програмата, ще се състои през пролетта и/или на лятото 2018 г.. Срокът наближава, така че всеки, който иска да се включи в него, трябва да пристъпи към подготовката на проекта си и документите, които се внасят при кандидатстване в ДФЗ, а именно:
– пълна строителна документация и разрешение за строеж, ако проектът предвижда строителство;
– разработен технологичен проект със схема и описание на производствения процес;
– събрани оферти от потенциални доставчици по проекта.

Бюджетът от 200 млн. лева, който ще бъде разпределен, гарантира финансиране на поне 500 проекта.

Ако кандидатстването по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

  1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
  2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
  3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
  4. Да ви съдействаме за избора на доставчици и изпълнители по проекта.
  5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ по време на изпълнението на проекта.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни