Новорегистрирани земеделски производители също могат да кандидатстват по мярка 121

29 юни 2016
Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства”, наричана накратко Мярка 121, финансира закупуването на техника, строеж на сгради, свързани със земеделското производство, покупка на транспортни средства, въвеждане на стандарти и други.

За разлика от идентичната Мярка 1.1 по приключилата вече програма САПАРД, където от кандидатите се изискваше поне 3 годишен опит в областта на земеделието, по Мярка 121 по новата програма „Развитие на селските райони”  подобно условие няма. Отпада и горната възрастова граница за кандидатите.

Новосъздадено ЕТ, регистрирано като земеделски производител, също може да кандидатства по мярката. Ограничение има само за юридическите лица, които трябва да докажат минимум 50 % доход от земеделско производство за предходната година.