Мнението на Консултанта

Безвъзмездно финансиране за придобиване на CE маркировка

Схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви и регламенти от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).

Безвъзмездно финансиране за ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, BI системи

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира придобиването и въвеждането на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, както следва:

Списък на необлагодетелстваните райони

С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”.

Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд

Поради големия интерес към схема "Добри и безопасни условия на труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", публикуваме някои особености при кандидатстването по нея.

Директни плащания - указания за кампания 2016

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016г.? От МЗХ дават следните указания:

Ранкинг на проектите по схема внедряване на иновации в предприятията

Кандидатстването по схема "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е в ход, а интересът на потенциалните кандидати към нея расте. Дали да вложите ресурси в подготовката на проекта си, зависи от степента, в която той отговаря на критериите, които дават приоритет при оценката или с други думи - от броя на точките, които проектът получава съгласно методологията за оценка на проектите.

Весели празници!

Желаем Ви весели празници!

Нека те да Ви заредят с енергията, необходима, за да доведете проектите си до успешен финал през новата 2016 г.!

Автосервиз или автомивка, финансиран по мярка 6.4

От консултантска фирма "Евро програми" ЕООД, продължаваме да ви предлагаме примерни идеи за проекти, които могат да получат финансиране по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР 2014-2020. В предишния материал Ви запознахме с основните стъпки и възможностите за финансиране на проект за изграждане на сладкарски цех и/или сладкарница.

Създайте вашия сладкарски цех и кафе-сладкарница с финансиране по мярка 6.4

През пролетта или лятото на 2018 година ще бъде отворен приемът по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”  по ПРСР 2014-2020. Тази мярка е една от най-очакваните, от представителите на малкия семеен бизнес, тъй като предоставя наистина добри финансови условия за реализирането на проект в сферата на селския туризъм, производствените дейности, занаятчийсктвото и услугите на територията на селски район. През изминалия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подобни проекти можеха да бъдат реализирани по мярка 311 и 312.

Рестартирайте своите идеи

Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини. Ако все още не сте осъществили желания семеен бизнес, може да го направите тъкмо сега като кандидатствате за подпомагане по мярка 6.4."Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".