Мнението на Консултанта

Фирми от търговията или строителството също могат да кандидатстват по ОП “Конкурентоспособност”

Фирми от всякакви браншове могат да кандидатсват с проекти по схема "Технологична модернизация в предприятията" по ОП "Конкурентоспособност". Това е възможно, тъй като в Насоките  за кандидатстване по схемата е записано, че допустими за участие са кандидатите, които „развиват основната си дейност и/или

Финансиране за стартиращи и действащи микро-предприятия в селски райони

Ако притежавате микро-предприятие - фирма с персонал до 10 човека, или планирате да стартирате такова и развивате или ще развивате дейността си в неземеделски сектор в селски район, то може да кандидатствате и получите финансиране по Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” към програма „Развитие на селските райони”.

Финансиране за фирмите с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция

По коя програма ще получават финансиране предприятията с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция?

Кои предприятия могат да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма Конкурентноспособност

Във връзка със старта на схема „Технологична модернизация в предприятията” по ОП Конкурентноспособност, за който вече Ви информирахме, бихме искали да направим разяснение кои предприятия са допуснати и кои не са допуснати за участие по схемата.