Приеми по ПРСР, които се прилагат на територията на определени общини

Земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция и микрофирми от сектора на производството и услугите, развиващи дейност в няколко селски общини, могат да кандидатстват по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4 по ПРСР. Графиците за приеми може да видите в секциите ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни