Приеми по ОПИК, които се прилагат на територията на отделни общини

16 октомври 2019

Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на своите проекти. Средствата могат да се използват за технологично обновление, внедряване и сертифициране на стандарти, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса (ERP системи), разработване или внедряване на иновации.

Графиците за приеми може да видите в секциите ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.