Пример за един успешен проект

В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“. По-долу е изложен пример за проект, финансиран по втората фаза на програмата. Материалът е от публикация във вестник „Дневник“.

Дружеството „Атлантик“, отглеждащо и продаващо риба, започва изпълнението на проект по ФАР за осигуряване на заетост и разширяване на производствените мощности. Това съобщи координаторът на проекта Зорница Караманова.

Тя обясни, че проектът е финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“ и се изпълнява съвместно с Министерството на труда и социалната политика.

Оборудването, което ще бъде придобито, се състои от една сортировъчна машина за рибите и три биофилтриращи системи за отглеждане и превоз на жива риба. Те са с вместимост по един тон. Системите позволяват още транспортирането на жива риба до търговската мрежа в страната.

Петнадесет души от Бюрото по труда в града започват обучението си от август. То ще продължи 7 месеца и през този период те ще получават по 100 евро стипендия.

След това обучение с 15-те души ще бъде сключен срочен трудов договор със заплащане от по 200 евро на месец. Проектът е със срок една година и ще продължи да се изпълнява до 31 май 2009 г. Стойността му е 151 552 евро.

Грантът, който ще получи „Атлантик“, е 63.5% от стойността на този проект. От тази сума 72 176 евро е финансирането по ФАР, а 24 058 евро – национално съфинансиране. Останалите 36.5% от сумата са собствени средства.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни