Ранкинг на проектите по схема внедряване на иновации в предприятията

Кандидатстването по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е в ход, а интересът на потенциалните кандидати към нея расте. Дали да вложите ресурси в подготовката на проекта си, зависи от степента, в която той отговаря на критериите, които дават приоритет при оценката или с други думи – от броя на точките, които проектът получава съгласно методологията за оценка на проектите.

Условията за кандидатстване по схемата регламентират, че, за да бъде класиран, проектът трябва да получи поне 61 от 100 точки. Достигането на 61 точки е гаранция за качеството на проекта, което му дава право да се бори за разпределението на бюджета по схемата. Когато по проектите е заявена по-голяма безвъзмездна помощ отколкото е планираният бюджет (98 млн. лв.), средствата по програмата се разпределят като първи се финансират проектите с най-много точки, след тях тези с по-малко и така до изчерпване на средствата. В такъв случай, колко точки трябва да събира проектът, за да има реален шанс да получи финансиране? В последния прием по тази схема от предходния програмен период, а именно – BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, при двойно по-голям бюджет (176 млн. лв.), в категориите микро, малки и средни предприятия се сключваха договори с кандидати със 75 и повече точки, а на големите предприятия им бяха нужни цели 85 точки.

Поради големия интерес към настоящия прием, считаме, че посочените граници ще са валидни и сега.

Информация за условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ може да намерите с секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни