Рестартирайте своите идеи

Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини. Ако все още не сте осъществили желания семеен бизнес, може да го направите тъкмо сега като кандидатствате за подпомагане по мярка 6.4.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Точно аз ли?

И ако си мислите, че вероятността за успех точно на вашият проект е малка и финансиране получават само избрани по неясни критерии проекти, ако мислите, че е сложно, а пък вие нямате никакъв опит с програмите, ще Ви кажем, че вече стотици редови предприемачи от цяла България получиха финансиране за идеите си. Основното, от което зависеше одобрението на проекта им, е дали той отговаря на изискванията и критериите за оценка, които са обективни и ясно регламентирани. Какви са те в предстоящия прием, ще разкажем в тази статия. Запознавайки ви с възможностите и изискванията на мярка 6.4., а така също и с приоритетите, на които в този програмен период трябва да отговарят проектите и кандидатите, които стоят зад тях, ще Ви помогнем да поставите проекта си на „здрави основи“ .

Не само проекти за селски туризъм

По мярка 6.4. ще се финансират проекти за развитие на всякакви неземеделски дейности каквито са: проекти за предоставяне на социални услуги, в това число: изграждане и оборудване на хосписи, домове за стари хора; проекти за предоставяне на здравни услуги като изграждане и оборудване на стоматологични и здравни центрове; проекти, свързани с изграждане и оборудване на производствени цехове (с изключение на производства за първична преработка на селскостопански и горски продукти); за изграждане и оборудване на автосервизи; проекти за предоставяне на информационни и далекосъобщителни услуги; проекти, свързани с предоставяне на онлайн услуги, проекти, свързани с туристически услуги и много, много други.

Трябва ли да имам фирма? И … какво ми гарантира одобрението на проекта?

За подпомагане по мярка 6.4. могат да кандидатстват новосъздадени или действащи микрофирми, но за разлика от предишния програмен период, сега приоритет при оценката ще се даде на фирмите с история. За такива се приемат фирми, които са развивали дейност в последните 3 години преди кандидатстването. Допълнителен бонус ще получат и тези, които могат да докажат опит в дейността, за чието финансиране кандидатстват. Така например, ако вече управлявате козметичен салон, който желаете да модернизирате и разширите с помощта на мярка 6.4., проектът Ви ще получи допълнително точки, тъй като се предполага, че вие по-добре от някой стартиращ в бизнеса, познавате пазара си. От това следва, че разходите, заявени за финансиране, ще бъдат по-добре обосновани, а наличието на клиенти ще даде възможност много скоро, след като инвестицията бъде реализирана, тя да започне да носи приходи.

Допълнително точки при оценката ще получат и проекти за производствени дейности, както и такива, осъществявани в сферата на IT технологиите.

За да се подпомогне икономиката на най-бедния район в европейския съюз, мярка 6.4. ще бонифицира проекти, изпълнявани на територията на селски общини в Северозападната част от страната, включваща областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен. По същата причина положително ще се отчита броят работни места, които създава проектът.

Кога мога да кандидатствам? Късно ли е, ако сега започвам подготовката на проекта?

Първият прием за този програмен период (2014-2020) по мярка 6.4. ще стартира през пролетта или лятото на 2018 г.. Всеки който иска да се включи в него, поне 6 месеца преди това, трябва да пристъпи към подготовката на проекта си и документите, които се внасят при кандидатстване в ДФЗ, а именно:
– пълна строителна документация и разрешение за строеж, ако проектът предвижда строителство;
– разработен технологичен проект, ако търсите финансиране за производствена дейност;
– събрани оферти от потенциални доставчици по проекта и сключени предварителни договори с избрани изпълнители;
– бизнес план, разработен за срок от 5 до 10 години, доказващ икономическата жизнеспособност на проекта;
– заявление за кандидатстване.

Вие можете ли да ми помогнете за подготовката на проекта?

Ако вече сте решили да кандидатствате по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме да го сторите успешно като поемем вместо Вас подготовката на специфичните документи и комуникацията с финансиращата институция, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно критерии за оценка по мярката.
2. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и останалите придружителни документи по проекта.
3. Да съдействаме при избора на доставчици по проекта.
4. Да препоръчаме проектантски фирми за разработка на строителната документация.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, може да се свържете с нас на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни