Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – възможност за фирмите да развият дейността си

Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на инвестициите в производствени машини, оборудване и софтуер.

Кои може да кандидатства

По програмата могат да кандидатстват предприятия от производствения сектор на икономиката, IT индустрията, издателския, радио, телевизионния и филмовия бизнес. Предприятиято отговаря на това условие, в случай, че основната му дейност за 2017 година е попадала в някои от изброените сектори. Друго задължително изискване е фирмите да имат приключени поне 2015, 2016 и 2017 финансови години. Програмата поставя летва за минималните обороти, които предприятията трябва да са отчели през тези години, а също така и за минималната сума на инвестицията, която ще се реализира по проекта.

Важно е да се знае

Предприятията не могат да кандидатстват за финансиране на дейност различна от тази, която е била основна за тях през 2017 година. Тоест – за разлика от предходния прием по схемата, сега, проекти, свързани с диверсификация на дейността – не са допустими.

Тъй като времето за оценка на проектите и сключване на договори с избраните за финансиране е повече от половин година, е важно да се отбележи, че кандидатите имат възможност да започнат изпълнението на проекта си веднага след подаване на документите за кандидатстване.

От какво зависи одобрението на проекта

При оценката на проектите ще се анализира финансовата стабилност на кандидатите за 3-годишния период (2015-2017), а също така ще се оценява ефектът от инвестицията върху приходите, рентабилността и производителността на фирмите. На база на този анализ, кандидатите могат да получат до 93 точки, като бюджетът на схемата ще се разпредели между проектите с най-високи резултати до изчерпване на финансовия ресурс от 146 687 250 лева.

Ако кандидатстването по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване

1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата и да направим прогноза за броя на точките, които има потенциал да получи проектът при оценка.

На етап кандидатстване

3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта

4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

Първоначална информация за детайлните условия за допустимост и размерът на финансовата помощ по BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни