Ще финансира ли мярка 6.4 по ПРСР „копаенето“ на криптовалути?

Само няколко часа след публикуване на статия в интернет, в която се твърди, че мярка 6.4. ще финансира проекти за добиване на виртуални валути, получихме няколко запитвания, дали действително подобни проекти могат да получат пари по програмата.

Важно е да се уточни, че сайтът, от който е публикацията не е официален източник на информация по ПРСР, нито пък в статията е цитиран експерт от управляващия орган на програмата. Явно авторът, чието име, дори не е посочено, е направил своя интерпретация на възможностите по мярка 6.4, поради което написаното не трябва да се възприема безрезервно.

Нашето мнение е, че подобни проекти няма да бъдат финансирани, тъй като не биха могли да отговорят на основното изискване на мярка 6.4, а именно – бизнесът, който се финансира, да бъде икономически устойчив, което значи да има ясно обсонован бизнес модел и да са направени аргументирани прогнози за очакваните приходи и разходи по проекта. Не без значение е и приносът на финансирания проект за развитие на района, в който се реализира, а именно – възможността да създаде работни места, изискване на което, подобни проекти трудно биха отговорили.

И последно – в търсене на лесни печалби, в предишния програмен период (2007-2013), стотици инвеститори във ФЕЦ, подмамени от високата цена на изкупуване на електроенергията по онова време и възможността инвестицията за изграждане на централата да бъде финансирана по мярка 312 по ПРСР, в последствие горко съжаляваха за решението си да изберат уж бързия път към забогатяването. Не правете отново тази грешка. Инвестирайте в проекти, носещи реална добавена стойност.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни