Сигнал за нередности във връзка с работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме, в момента проучваме и своевременно публикуваме отворените приеми по ПРСР и ОПИК, които са актуални за територията на т. нар. местни инициативни групи (МИГ), действащи на територията на определени селски общини. За съжаление, не винаги получаваме нужното съдействие от страна на служителите на МИГ, което възпрепятства работата ни и е пречка пред това да предоставяме актуална и навременна информация на потенциалните кандидати по програмите. Тъй като не смятаме, че трябва да се примирим с подобна ситуация, днес изпратихме сигнал до ръководителя на структурата в Министерството на земеделието, която отговаря на дейността на местните инициативни групи.

До Министерството на земеделието, храните и горите,
Дирекция „Развитие на селските райони“ – Управляващ орган на ПРСР
На вниманието на Стефан Спасов –
Началник отдел „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“

Уважаеми г-н Спасов,

Управител съм на консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД, която развива дейност от 2008 година. Фирмата е специализирана в консултации, подготовка и управлението на проекти по европейските програми, насочени към фирми и земеделски производители. Работим по частните мерки по ПРСР.

Поради интереса на наши клиенти към възможностите за финансиране на проект за селски туризъм в град Котел, днес позвъних на телефон +359 885 895 903, посочен за контакт в сайта на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, за да попитам кога планират да отворят за кандидатстване мярка 6.4. След като зададох въпроса си, се представих, при което, като разбра, че съм консултант, служителката отсреща каза, че не може да ми даде исканата информация по телефона и за да я получа, трябва да отида на място. Информирах я, че се обаждам от София, но въпреки това, тя беше категорична, че няма да ми отговори по телефона. Уточнявам, че не съм искала подробна консултация, а единствено информация дали до момента мярката е била отваряна и ако не – кога планират да го направят. Подобна информация ми беше предоставена безусловна от няколко други МИГ, в които позвъних и смятам, че така трябва да бъде.

Моля да обърнете внимание на служителите в посочения МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, а и на всички останали МИГ, че предоставянето на информация по телефона или на място или по имейл е част от задълженията им. Консултантите не сме конкуренти на служителите в МИГ. Ако ни възприемат за такива, то това значи, че са в конфликт на интереси с позицията, която заемат и трябва мигновено да я освободят. Смятам, че като консултанти само можем да съдействаме за по-големия интерес към процедурите за приеми, които организират местните инициативни групи, защото, очевидно от десетките запитвания, които получаваме от жители на общини в обхвата на МИГ-ове, до тях не е стигнала информация за възможностите, които те предоставят. В допълнение, на служителите в МИГ трябва да е ясно, че парите, които те „разпределят“ са съфинансирани от всеки данъкоплатец в тази държава, поради което, независимо дали аз съм потенциален кандидат или не към конкретен МИГ, то мога да поискам и трябва да ми бъде предоставена информация по най-удобния за мен начин.

Надявам се, че от позицията, която заемате, ще вземете нужните мерки за подобряване на комуникацията между представителите на местните инициативни групи и обществеността като изисквате да се спазват високи професионални стандарти в дейността и работата им.

С уважение,
Павлина Ветрилова
Управител „Евро програми“ ЕООД

 

А ето и отговора от МЗХГ

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни