Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

29 юни 2016
Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.

Колко декара от дадена култура трябва да отглежда или колко животни от определен вид трябва да има един земеделски стопанин, за да отговори на това изискване, вижте оттук .