Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.

Колко декара от дадена култура трябва да отглежда или колко животни от определен вид трябва да има един земеделски стопанин, за да отговори на това изискване, вижте оттук .

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни