ВЕИ. Производство на енергия от фотоволтаици

Изграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 300 хил. евро.

Преди да решите дали да инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа, ето някои базови данни относно размера на инвестиционните разходи, произведената електроенергия и очакваните приходи

Големината на една фотоволтаична система се измерва в kWp (киловат пик). Средно произведената енергия на 1 kWp е 1100 kWh/Година. 1 kWp се изгражда на площ от около 10 м2.

Какви приходи могат да бъдат очаквани?
Съгласно действащото законодателство цените за изкупуване на произведената електрическа енергия са:
– за фотоволтаични системи с мощност до 5 kWp: 0.782 лв. без ДДС за kWh (киловат час)
– за системи по-големи от 5 kWp: 0.718 без ДДС за kWh

Нормативно определеният срок за изкупуване на цялото произведено количество електроенергия е 12 години.Това приблизително е периодът, за който се изплаща една инсталация. В случай, че проектът е финансиран на 70%, инсталацията се изплаща  за 3-4 години.

Колко струва една система?
В зависимост от вида на монтажа, големината на системата, от избраната техника и местоположението, първоначалните разходи за една соларна система за производство на ток са между 3900 и 5000 евро за 1 kWp инсталирана мощност.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни