Предприятия от още три селски общини кандидатстват за технологична модернизация по ОПИК

За 90% безвъзмездно финансиране в размер до 352 049,40 лева мога да кандидатстват малките и средни предприятия от общините Бяла Слатина, Червен бряг и Искър по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК.

Кандидатите трябва да са действащи фирми в сферата на производството, информационните технологии, медиите.

Средствата могат да се използват за закупуване на машини и оборудване, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса, въвеждане на ISO, оценка на съответствие на продукти и получаване на СЕ маркировка.

Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни