Предстоящи приеми по мярка 6.4 по ПРСР

До края на година и началото на следващата, трябва да стартират близо 20 приема по мярка 6.4. по Програмата за развитие на селските райони. Те се организират от т. нар. местни инициативни групи, които действат на територията на някои от селските общини в страната.

Кандидатите с проекти в областта на туризма трябва да знаят, че подобни проекти ще имат право на едва 5% безвъзмездно финансиране, което напрактика обезмисля подготовката и кандидатстването.

Информация за общините, на територията на които ще може да се кандидатства с проекти по мярка 6.4. и условията за прием, може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни