Предстоящи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публикуваме схемите, по които фирмите и обучителните организации ще могат да кандидатстват за финансиране през 2008 г.


Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2
Ще бъде отворена за кандидатстване през февруари

Схема „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица”
Ще бъде отворена за кандидатстване през март

Схема „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка”
Ще бъде отворена за кандидатстване през април

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни