Предстоят нови процедури, подпомагащи бизнеса след COVID

В рамките на ОПИК са планирани нови четири процедури за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19.

До края на Септември се очаква да бъдат обявени процедурите:

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

До края на годината се очаква и стартът на процедурите

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни